viernes, 20 de mayo de 2011

APROBADA LA PRESCRIPCIÓN ENFERMERA EN BALEARES

El Consell de Govern de hoy, 20 de mayo, ha aprobado el Decreto que regula la prescripción enfermera en Baleares. A la espera de su publicación en el BOIB, os adjuntamos la noticia publicada en la página web del Govern Balear:

Consell de Govern: Aprovat el Decret que permet que el personal d’infermeria pugui dispensar medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica

Conselleria de Salut i Consum

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Salut i Consum, el Decret que possibilita que el personal d’infermeria del sistema sanitari públic pugui dispensar medicaments i productes sanitaris no subjectes a la prescripció mèdica. L’objectiu és que els usuaris rebin una assistència sanitària integral, el que suposa la cooperació multidisciplinària, la integració dels processos i la continuïtat entre nivells, a més d’evitar el fraccionament de l’assistència pel fet de ser atesos per diferents titulats i especialistes.

En concret, aquesta normativa faculta al personal d’infermeria a la prescripció dels medicaments i productes sanitaris que no hagin de ser autoritzats per personal facultatiu i a la seva dispensació tant a càrrec de la prestació farmacèutica del sistema sanitari públic com dels serveis de farmàcia dels centres assistencials.

El document oficial que permet la prescripció a aquests professionals és la ordre infermera, ja sigui en paper o en suport informàtic, i que haurà de registrar-se en la història clínica del pacient. Per la seva part, les oficines de farmàcia han de facilitar als usuaris els medicaments o productes que figuren en aquesta ordre infermera en les mateixes condicions econòmiques i administratives establertes per a les receptes mèdiques.

La Conselleria de Salut i Consum, amb la participació dels i les professionals, pot establir programes de formació, protocols i pautes d’ús específics per facilitar que les infermeres coneguin el catàleg de productes sanitaris i medicaments no subjectes a prescripció mèdica i, d’altra part, per aprendre a utilitzar correctament el programa informàtic del sistema de recepta electrònica.

No hay comentarios:

Publicar un comentario